MS op het werk

Informatie voor werknemers
Over MS of multiple sclerose bestaan nog heel wat misverstanden. De diagnose MS kan iemands wereld helemaal op zijn kop zetten en heeft gevolgen voor het privéleven maar ook voor het werk. Hoe beter de omgeving de aandoening begrijpt, hoe beter de patiënt ondersteund kan worden.
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:
preventActio 05/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.