Mechanische trillingen, rugaandoeningen en rechten

Het Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen is verschenen in het Belgisch Staatstblad van 8 maart 2007. Het voert artikel 36 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, uit.
Gearchiveerd Info
©:
PreventActua Nr 6, 2007
Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.