Frankrijk: bescherming van de gezondheid en veiligheid van huispersoneel

Zoals elke werkgever is een privépersoon die zijn wettelijke verplichting inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van zijn huispersoneel niet nakomt, aansprakelijk op grond van een onverschoonbare fout indien hij zich bewust was van een bepaald gevaar en niet de nodige maatregelen had genomen om zijn personeel te beschermen, zo oordeelt het Hof van Cassatie.
Laatste wijziging:
©:
preventActua 14/2021

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.