EU: gids over veiligheidssignalering

In de gids Non-binding Guidelines Regarding Directive 92/58/EEC - Safety and/or health signs at work (EU Commission, 2022) licht de EU de samenhang toe tussen de huidige normen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Europese richtlijn. 
©:
preventActua 05/2022
Geactualiseerd op:

Inhoud

De gids verduidelijkt de relatie tussen de Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk en de norm ISO 7010 Graphical symbols - Safety colours and safety signs. De gids beschrijft bepaalde juridische aspecten van de richtlijn en gaat onder andere in op de minimumvoorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. De gids omschrijft ook in detail een selectie van veiligheidssignalering zoals vastgelegd in de richtlijn en vergelijkt deze met de ISO-signalering. 

Verschillen

De basisprincipes voor de veiligheidspictogrammen (gebruik van vormen, kleuren, symbolen) in de Europese richtlijn zijn geïnspireerd op ISO-normen, maar er zijn verschillen in de visuele uitvoering. Bijlage II van de gids bevat daarom een tabel waarin veiligheidspictogrammen uit Richtlijn 92/58/EEG worden vergeleken met de pictogrammen uit de 2020-versie van de norm (ISO 7010:2020-03). 

Richtlijn vs. ISO

De bepalingen in de norm bevatten wettelijke verplichtingen voor werkgevers. De toepassing van de norm ISO 7010 is enkel op vrijwillige basis, maar aangezien de veiligheids- en gezondheidssignalering zoals voorgeschreven door norm ISO 7010, dezelfde basisregels volgt als de bepalingen uit de richtlijn, mogen die pictogrammen gehanteerd worden. In de gids wordt erop gewezen dat de pictogrammen dezelfde betekenis hebben als in de richtlijn en dat de andere visuele voorstelling niet mag leiden tot verwarring.

In België

De bepalingen van Richtlijn 92/58/EEG, zoals omgezet in het Belgische recht, zijn terug te vinden in de Codex welzijn op het werk, boek III Arbeidsplaatsen, titel 6 Veiligheids- en gezondheidssignalering en in de bijlagen III.6-1 - III.6-5. De pictogrammen uit norm 7010 mogen gebruikt worden indien ze niet tot verwarring leiden. ZIe ook Veiligheidssignalering en norm ISO 7010
 
Bron

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.