ECHA: aanbevelingen voor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn belangrijk voor de bescherming van werknemers bij het werken met chemische agentia. De Europese Commissie en ECHA hebben een akkoord gesloten over deze grenswaarden.  
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:
preventActua 05/2019

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.