Dodelijke arbeidsongevallen en gezondheidstoezicht: Franse maatregelen

In Frankrijk zijn in 2023 twee nieuwe maatregelen ingevoerd: een verplichting om de arbeidsinspectie binnen 12 uur op de hoogte te brengen van een dodelijk ongeval en de invoering van een medische opvolging na uitoefening van de beroepsactiviteit voor werknemers die aan bepaalde beroepsrisico’s werden blootgesteld. Vergelijkbare maatregelen zijn in België al van toepassing. 
©:
preventMail 21/2023
Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.