Digitalisering, psychosociale risico’s en MSA

Goede praktijk (bedrijfscase)
De digitalisering heeft de organisatie van het werk in Europa al aanzienlijk veranderd en gaat de manier van werken van meer dan de helft van de Europese beroepsbevolking nog veranderen in de komende tien jaar. Hoe kan het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en in het bijzonder het beleid ter voorkoming van musculoskeletale aandoeningen (MSA), hieraan worden aangepast?
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 04/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.