De gezondheidsparadox van fysieke activiteit in arbeids- en vrije tijd: is zwaarder fysiek werk dan toch geen betaalde fitness?

Een van de vele gezondheidsparadoxen is dat het uitoefenen van fysiek zware jobs niet noodzakelijk tot meer fitheid en dus een betere gezondheid leidt. In dit artikel bekijken we deze risk-benefit paradox of exercise van naderbij en zetten we de (mogelijke) verklaringen op een rijtje. Er wordt ook aandacht besteed aan studies en commentaren die het bestaan van deze paradox in twijfel trekken.
Geactualiseerd op:
©:

preventFocus 10/2020
auteur: dr. Wim Van Hooste, preventieadviseur-arbeidsarts bij Mediwet EDPB vzw

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.