Codex welzijn op het werk: geheugensteuntje voor de preventieadviseur

Adviezen schrijven is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur. Vaak wordt in dergelijke adviezen verwezen naar de regelgeving. Toen de gecoördineerde versie van de codex welzijn op het werk in 2017 verscheen, was dat ineens weer wennen. Gedaan met verwijzingen in de zin van "Volgens het KB Beleid …".
Onderwerpen:
©:
PreventActua, PreventMail 15/2017
Geactualiseerd op:

Checklist van veel gebruikte referenties

Om het jou wat makkelijker te maken, vind je hierbij een lijstje met bepalingen waar je vast en zeker een beroep kan op doen om een advies te staven. Het lijstje is zeker niet exhaustief. Het is ook beperkt tot de algemene aspecten en verplichtingen. Dat verklaart waarom de lijst ook een aantal verwijzingen naar de welzijnswet vermeldt. 

Tabel Checklist voor preventieadviseurs: referenties die vaak gebruikt worden

OnderwerpVerplichtingenReferentie
rol werkgeveralgemene verplichting van de werkgever om het welzijn van de werknemers te bevorderenwelzijnswet, art. 5
rol werknemersalgemene verplichtingen van de werknemers: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van anderenwelzijnswet, art. 6
rol hiërarchische lijnverplichtingen van de hiërarchische lijncodex, art. I.2-11
rol comitévoorafgaand advies van het comité voor alle aspecten van het welzijnsbeleidCodex, art. II.7-3
rol interne dienstopdrachten en taken van de interne dienstcodex, art. II.1-4 en II.1-6
dynamisch risicobeheersingssysteemvoeren van een systematisch beleid (dynamisch risicobeheersingssysteem) gebaseerd op een risicoanalysecodex, art. I.2-2, I.2-3, I.2-6 en I.2-7
dynamisch risicobeheersingssysteemopmaken van een globaal preventieplan en een jaaractieplancodex, art. I.2-8 en I.2-9
informatie en opleidinginformatie en opleiding van alle werknemers, hiërarchische lijncodex, art. I.2-15 tot I.2-21
werken met derdenwerken met derden: informatie, coördinatie, onthaal, weren onveilige aannemerswelzijnswet, art. 9

aankoop

aankoopbeleid, 3 groene lichten voor

arbeidsmiddelencodex, art. IV.2-6tot IV.2-8
brandbestrijdingsmiddelencodex, art. III.3-15
collectieve beschermingsmiddelencodex, art. IX.1-10 tot 13
persoonlijke beschermingsmiddelencodex, art. IX.2-12 tot 15
noodplanuitwerken van intern noodplan, eerstehulpprocedures, brandpreventiedossiercodex, art. I.2-23, I.5-3, III.3-23 en III.3-24
arbeidsongevallenonderzoeken, registreren en rapporteren van alle arbeidsongevallencodex, art. I.2-11, art. II.1-4 en II.1-6

Codex Welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. De Codex omvat 10 koninklijke besluiten van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017) die overeenkomen met de 10 boeken van dit wetboek.
Ga verder

Wet welzijn op het werk

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 18 september 1996) vormt de basiswet voor de wetgeving welzijn op het werk. De wet verscheen in 1996 en verving op dat moment de oude basiswet uit 1952. Alle uitvoeringsbesluiten welzijn op het werk die samengebracht zijn in de Codex, worden genomen in uitvoering van de Wet Welzijn.
Ga verder