Chirurgische maskers en verontreinigende chemische stoffen

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie gebruiken miljoenen mensen dagelijks chirurgische maskers. Het Franse nationale agentschap voor volksgezondheid (Anses) heeft de gezondheidsrisico’s beoordeeld die gepaard gaan met de aanwezigheid van chemische stoffen in die maskers. Uit de beoordeling blijkt niet dat de gezondheidsdrempels in de aanbevolen gebruiksomstandigheden worden overschreden.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 04/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.