Boek II, Titel 4 Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, Bijlagen

Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Bijlagen:

  • Bijlage II.4-1 Aanvraag tot erkenning van een module aanvullende vorming
  • Bijlage II.4-2 Multidisciplinaire basismodule
  • Bijlage II.4-3 Specialisatiemodule niveau I
  • Bijlage II.4-4 Specialisatiemodule niveau II
  • Bijlage II.4-5 Specialisatiemodule ergonomie
  • Bijlage II.4-6 Specialisatiemodule arbeidshygiëne
  • Bijlage II.4-7 Specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk

Gepubliceerd door: koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

  • KB van 12-05-2024 (BS 10-06-2024)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.