Beperking van de blootstelling aan creosoot

De blootstelling aan creosoot, een stof die zeer giftig is voor de gezondheid, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daartoe heeft het Agence nationale de sécurité sanitaire (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses) een dossier ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in het kader van de REACH-verordening.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 05/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.