Asbest: op weg naar een verlaging van de grenswaarde?

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten een standpunt innemen over het voorstel van de Europese Commissie om de asbestrichtlijn te herzien. De voorgestelde revisie heeft als doel de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling te verlagen van 100.000 naar 10.000 vezels/m³. Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) rapporteert over de stand van zaken.
Onderwerpen:
©:
preventMail 20/2023
Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.