Asbest: globale strategie

In haar mededeling ‘Towards an asbestos-free future’ van 28 september 2022 stelt de Europese Commissie een globale strategie voor de bestrijding van asbest voor, gaande van een verlaging van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling over veilige asbestverwijdering  tot de verwerking van asbestafval. Die maatregelen kaderen binnen de resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2021 betreffende de bescherming van werknemers tegen asbest.
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:
preventActua 18/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.