Asbest en asbestverwijdering: stand van zaken

Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen blootstelling aan asbest. De Vlaamse Regering wil echter verder gaan en alle asbest verwijderen uit Vlaanderen tegen 2040. Men heeft alvast een eerste stap gezet met het sloopopvolgingsplan om selectief slopen te stimuleren.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 21/2018

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.