Aantal preventieadviseurs: een interessante rekenoefening van de Vlaamse Overheid

De administratieve diensten van de Vlaamse Gemeenschap bestaan uit een hele reeks grote en kleinere werkeenheden. Het gaat over departementen (ministeries), kabinetten, parlementaire diensten en zelfstandige agentschappen van uiteenlopende aard, verspreid over Brussel-Hoofdstad en het hele Vlaamse grondgebied. Een kluwen, ook voor de organisatie van de interne en externe preventie.
Geactualiseerd op:
©:
PreventFocus 02/2018

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.