Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de externe dienst

Inbreuken op de reglementaire verplichtingen betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk kunnen strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De werkgever is de eindverantwoordelijke op dit vlak, maar kan ook de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aansprakelijk gesteld worden wanneer correct advies niet opgevolgd wordt?
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:

preventFocus 10/2020
auteur: Em. prof. Jan Van Peteghem, Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.