2024-02-07 Voorwaarden op de markt brengen van draagbare en vervoerbare CO2-meters

Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Andere wetteksten
, Productveiligheid

Gecoördineerde tekst van Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

Datum van de wettekst: 07-02-2024

Datum publicatie in Belgisch staatsblad: 21-02-2024

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.