Heimlich manoeuvre kan levens redden

Je verstikken is vervelend, maar meestal onschuldig. Als je je verslikt of iets inslikt waardoor je ademhalingswegen helemaal afgesloten worden, kan het wel ernstig zijn en kan je zelfs stikken. Hopelijk is er dan iemand in de buurt die het Heimlich manoeuvre kan toepassen.

 

Symptomen
Wanneer iemand zich verslikt is het normaal dat die persoon moet hoesten en het misschien even benauwd krijgt. Maar doorgaans blijft het daarbij. Neem verslikken ernstig wanneer je volgende symptomen waarneemt:
- hoesten en kokhalzen
- niet kunnen spreken
- acute ademnood met soms piepende ademhaling
- angst en paniek
- paarsblauwe verkleuring van het gezicht
- bewustzijnsverlies.

Ben je hiervan getuige, grijp dan snel in. Als je het obstakel niet met de vingers kan verwijderen, kan je twee technieken toepassen: op de rug slaan en/of het Heimlich manoeuvre (buikstoten geven).

Op de rug slaan
- ga naast en een beetje achter het slachtoffer staan.
- Leg één hand op de borst en laat het slachtoffer naar voren buigen.
- Geeft met de muis van je vrije hand maximaal vijf krachtige slagen op de rug, tussen de schouderbladen.
- Stop zodra het voorwerp verwijderd is.

Heimlich manoeuvre
Buikstoten, of het zogenaamde Heimlich manoeuvre, mag je niet toepassen als het slachtoffer nog kan hoesten, ademen of spreken. Ook bij baby’s mag je het manoeuvre niet op onderstaande manier toepassen. Bij zwangere vrouwen moet je in plaats van buikstoten, borststoten geven.
- Laat het slachtoffer staan of op een stoel zitten.
- Ga achter het slachtoffer staan, sla beide armen om de buik en bal één hand tot een vuist. Buig het slachtoffer naar voren.
- Plaats de vuist halverwege tussen de navel en het begin van het borstbeen. Pak de vuist met de andere hand vast en druk krachtig en snel de vuist in de buik en licht omhoog.
- Herhaal de handeling maximaal vijf keer tot het obstakel uit de luchtpijp loslaat.
- Wanneer het slachtoffer buiten bewustzijn is, leg het dan op de rug, het hoofd zijdelings gedraaid. Leg de muis van een hand tussen navel en borstbeen en druk de hand krachtig en snel in de buik en omhoog in de richting van het borstbeen.


Verwittig onmiddellijk de hulpdiensten wanneer geen van beide handelingen effect heeft of als het slachtoffer bewusteloos is. Raadpleeg altijd een arts wanneer het Heimlich manoeuvre toegepast werd. Zelfs bij een correcte uitvoering kan er immers inwendige schade optreden.

: PreventActio 07/2015