Besparen op glij- en struikelpartijen

Investeren in anti-slipvloeren en op die manier ongevallen voorkomen, kan rendabel zijn. Dat blijkt uit een praktijkvoorbeeld van het Europese project benOSH, Benefits of Occupational Safety and Health, waarbij gekeken werd wat de financiële voordelen zijn van investeringen in veiligheid en welzijn op het werk.

Praktijkvoorbeeld
Het bedrijf dat wordt beschreven in de benOSH-studie is een internationale voedingsproducent. De groep omvat algemene diensten en commerciële departementen en drie onderafdelingen in de Benelux. In de vestiging uit het praktijkvoorbeeld worden verschillende etenswaren verwerkt zoals chocolade en roomkaas. Er werken 185 arbeiders en 50 bedienden.
 
Struikel- en glijpartijen
In de periode 2004-2010 vonden 11 ongevallen plaats als gevolg van struikelen en uitglijden. Dit resulteerde alles samen in 338 dagen werkonbekwaamheid. De ernst van de ongevallen varieerde van geen werkonbekwaamheid tot een paar maanden afwezigheid. De meeste ongevallen gebeurden in de productiezone. De redenen waren erg verscheiden, maar de analyse toonde wel aan dat de meeste ongevallen zowel iets te maken hadden met het feit dat de maatregelen rond orde en netheid niet werden gerespecteerd, als de soort vloerbedekking op de werkplek. Zonder bijkomende maatregelen, kunnen de kosten die het gevolg zijn van struikel- en glijpartijen oplopen tot 43.577,22 à € 65.365,84 in vier jaar tijd.
 
Voorbeeld van een glij-ongeval
Een werknemer van het bedrijf gleed uit op de vloer. Hij raakte gewond en was 12 dagen afwezig. De kosten die een dergelijk ongeval met zich meebrengen, hebben te maken met de afwezigheid van het slachtoffer maar ook met tijd die verloren wordt in de opvolging van het ongeval. Een collega ging met het slachtoffer mee naar het eerste hulplokaal waar de eerste hulp werd toegediend. Dezelfde collega ging terug naar de werkplek om de direct leidinggevende in te lichten. Meteen na het ongeval startte de preventieadviseur met een onderzoek naar de oorzaken van het ongeval. De direct leidinggevende ging op zoek naar een vervanger. Het ongeval werd aangegeven bij de verzekering en besproken tijdens het comité preventie, bescherming en welzijn op het werk.
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de kosten van het ongeval als gevolg van struikelen of uitglijden. De kosten zijn verzameld op basis van de PreventMatrix en ingedeeld naar de effecten van het ongeval op Mens, Uitrusting, Omgeving, Product, Organisatie en de aard van de kosten (goederen, diensten, personeel, afschrijvingen).
 
Tabel 1 - overzicht van de mogelijke kosten van een ongeval als gevolg van struikelen of uitglijden
 
 
Mens
Uitrusting
Omgeving
Product
Organisatie
 TOTAAL
Goederen
17.39
0.00
0.00
0.00
12.69
30.08
Diensten
14.91
0.00
0.00
0.00
10.88
25.79
Personeel
2,000.56
0.00
0.00
0.00
371.67
2,372.23
Afschrijvingen
4.97
0.00
0.00
0.00
3.63
8.60
 
2,037.83
0.00
0.00
0.00
398.86
2,436.70
 
De geschatte kosten voor dit ongeval zijn € 2,436.70. De hoogste kosten hebben te maken met de gevolgen voor de menselijke factor. Met als gevolg veel personeelskosten (€ 2,372.23). De compensatie die de werkgever kreeg van de verzekeraar is geschat op € 770.32.
 
Preventiemaatregelen
De meeste glij-ongevallen gebeuren wanneer de vloer nat is of bevuild door voedingsproducten. Een antislipvloer is dan ook een belangrijke factor om dit soort ongevallen te vermijden. De analyse toonde aan dat de huidige vloeren niet voldoen en het bedrijf wil investeren in een antislipvloer in de productie-eenheid. Het bedrijf wil ook een sensibiliseringscampagne houden rond orde en netheid om de ongevallencijfers te doen dalen. Bovendien wil het bedrijf ook de leidinggevenden aanzetten om na te gaan of de werknemers de verplichte procedures volgen.
 
Kosten-batenanalyse
Om een kosten-batenanalyse te maken werden drie scenario’s uitgewerkt. De eerste twee scenario's zijn gebaseerd op een investering in een antislipvloer in de productie-eenheden waar de meeste glij-ongevallen gebeuren. In het minimumscenario (scenario 1) wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in dat geval de kosten die glij- en struikelongevallen met zich meebrengen 30% zouden dalen (lage inschatting). In het maximumscenario (scenario 2) wordt uitgegaan van een kostendaling met 40%. In het derde scenario wordt bijkomend aan de investering in de antislipvloer ook de maatregel meegenomen van de sensibiliseringscampagne. Dit scenario gaat uit van een kostenvermindering met 50%.
 
Tabel 2 – Resultaten van de kosten-batenanalyse
 
 
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Netto present value
Netto Huidige Waarde
41.86
11,664.46
14,855.65
Profitability Index
Rentabiliteitscoëfficiënt
1.00
1.34
1.42
Benefit-Cost Ratio
Baten-Kosten Ratio
1.14
1.71
1.85
 
Alle drie de scenario’s leveren positieve resultaten op (tabel 2). Het eerste resultaat geeft een Profitability Index PI (Rentabiliteitscoëfficient) van € 1.00 voor elke geïnvesteerde euro. Daardoor wordt de investering terugverdiend. Om rendabel te zijn is een grotere kostenvermindering door ongevallen nodig zoals het tweede scenario aantoont. Bij een daling met 40% bedraagt de Net Present Value (Netto Huidige Waarde) € 11,664.46 en een profitability index van 1,34. De bijkomende investeringen om een sensibiliseringscampagne op te zetten zijn eerder beperkt (scenario 3), maar indien ze leiden tot een bijkomende daling van ongevallen zijn ze zeker de moeite waard op financieel vlak. Vooral dan om dit soort maatregelen ook bijdragen tot effecten die niet meteen in geld zijn uit te drukken zoals een grotere bewustwording, een betere werksfeer, ...
 
Meer weten over BenOSH? Lees hier het artikel Preventie rendeert
: PreventFocus 09/2013