Werken op hoogte

Werken op hoogte is risicovol. 15 % van de dodelijke arbeidsongevallen zijn valpartijen vanop hoogte.

Wetgeving Werken op hoogte

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5  Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Er zijn enerzijds bepalingen die gelden voor alle arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en anderzijds bepalingen voor drie specifieke groepen:
  • ladders, trapladders en platformladders;
  • steigers;
  • toegangs- en positioneringstechnieken met touwen.

Referentie naar de wetgeving
Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (voorheen KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, BS 15 september 2005)
 
 

 

Preventiemaatregelen Werken op hoogte

Werken op hoogte vergt een grondige risicoanalyse en de gepaste preventiemaatregelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan of het werken op hoogte niet kan vermden worden.