Uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen flexibel ingezet worden. Voor veiligheid en gezondheid op het werk vormen zij een groep die extra aandacht nodig heeft. 

Wat is uitzendarbeid? 

Uitzendarbeid is een tijdelijk werk dat wordt uitgevoerd door een werknemer, de uitzendkracht, voor rekening van een werkgever, het uitzendbureau, bij een derde, de klant-gebruiker.

Uitzendarbeid is slechts toegelaten in vier gevallen:
- de vervanging van een vaste werknemer van wie het contract tijdelijk geschorst of definitief verbroken is;
- een tijdelijke vermeerdering van werk;
- de uitvoering van een uitzonderlijk werk;
- 'motief instroom': d.i. uitvoering van tijdelijk werk in een vacante job met de bedoeling om de uitzendkracht vast in dienst te nemen.

Uitzendarbeid is verboden:
- in geval van economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (voor de arbeiders);
- om veiligheids- en gezondheidsredenen: verwijderen asbest, begassingswerken met sommige agentia.

Uitzendarbeid is onderworpen aan specifieke sectorale voorwaarden
- in de bouwsector: veiligheidsopleiding voor elke uitzendkracht is verplicht ('veiligheidspas' - veiligheidsopleiding van ten minste 16u (Cao van 4 december 2014).

 

Statistieken van ongevallen met uitzendkrachten

Uitzenkrachten vormen een kwetsbare groep. De statistieken van arbeidsongevallen met uitzendkrachten worden jaarlijks geanalyseerd door Preventie en Interim.

Meer over de cijfers van ongevallen met uitzendkrachten

 

Wetgeving uitzendarbeid


- Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (BS van 20 augustus 1987)
- Cao nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, algemeen bindend verklaard door het KB van 26 januari 2014 (BS 10 februari 2014)
- KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (meer info)
- Codex welzijn op het werk, Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën, Titel 2 Uitzendarbeid (voorheen KB van 15 december 2010 betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten, BS 28 december 2010) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Cao van 4 december 2014 Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten in het bouwbedrijf, http://www.werk.belgie.be/CAO/124/124-2014-012628.pdf