Elektrische installaties

Elektriciteit zorgt voor licht, warmte en drijfkracht. Elektriciteit is gevaarlijk, maar als we er goed mee omgaan, dan zijn de risico’s aanvaardbaar. 

Elektriciteit: Begrippen

Voor elektriciteit zijn er een aantal begrippen heel belangrijk.
Stroom: geeft de hoeveelheid elektriciteit weer en wordt uitgedrukt in Ampère
Spanning: geeft het potentiaalverschil weer tussen twee punten
Weerstand: de mate waarin de stroom wordt gehinderd

Risico's van elektriciteit

Het bekendste risico van elektriciteit is elektrisering als mensen in contact komen met stroom. Als deze elektrisering de dood tot gevolg heeft, spreekt men van elektrocutie. Risicofactoren zijn: de grootte van de stroom, de duur van de stroomdoorgang, de gevolgde weg, de frequentie en de weerstand van het menselijke lichaam. 

Keuringen

Laagspanningsinstallaties moeten elke 5 jaar gekeurd worden (huishoudelijke installaties om de 25 jaar). Hoogspanningsinstallaties moeten jaarlijks gekeurd worden. De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend organisme.

Bekwaamheden

Niet iedereen mag werken uitvoeren aan elektrische installaties. De bekwaamheid van personen wordt aangeduid met de letters BA en een cijfer gaande van 1 tot 5. Enkel personen met een kwalificatie BA4 of BA5 mogen aan een elektrische installatie werken. Het is aan de werkgever om te bepalen wie voldoende opgeleid is en ervaren is voor de BA4/BA5 kwalificatie. De werkgever moet bovendien specifiek verklaren waarvoor (voor welke installaties, type werkzaamheden) iemand gewaarschuwd of vakbekwaam is.

Wetgeving

In de codex welzijn op het werk zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op het werk. Daarnaast is er het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dat voorschriften bevat voor alle elektrische installaties.

Raadpleeg het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) (PreventLex)

Lees de gecoördineerde tekst van Boek III, Titel 2 Elektrische installaties van de Codex Welzijn op het werk (PreventLex)