Arbeidstijden

De wijze waarop de arbeidstijd georganiseerd is, heeft een niet te miskennen invloed op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. 
 

Organisatie van de arbeidstijd: wetgeving

De basisprincipes voor de organisatie van de arbeidstijd zijn terug te vinden in de Europese richtlijn 2003/88. In België zijn deze bepalingen hoofdzakelijk opgenomen in de arbeidswet. De richtlijn regelt aspecten zoals de dagelijkse rusttijden, de pauzes, de wekelijkse rusttijd, de jaarlijkse vakantie en bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid.

Meer over de wetgeving ivm arbeidstijden

 

Gezonheidseffecten en arbeidstijden

De wijze waarop de arbeidstijd georganiseerd is heeft een effect op de gezondheid en de veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat nachtwerk, lange werkuren, werken tijdens het weekend, vaak negatieve effecten hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Meer over de gezondheidseffecten van arbeidstijden

 

Arbeidstijden goed organiseren

Werken in ploegen of 's nachts is moelijk te vermijden. Door een goede organisatie en het nemen van gepaste maatregelen kunnen de effecten beperkt worden.

Meer over het organiseren van arbeidstijden