Prevent analyseert de veiligheidscultuur in een groot bouwbedrijf

Prevent heeft recent de veiligheidscultuur in een groot bouwbedrijf in kaart gebracht. Daarvoor werden alle betrokken arbeiders, bedienden, leidinggevend en managers bevraagd aan de hand van de NOSACQ-50-vragenlijst.
Geactualiseerd op:

Enquête en observaties

De NOSACQ-50 bevraging werd door 2500 personen (85% van het werknemersbestand) ingevuld en vervolgens door Prevent verwerkt. De resultaten van de bevraging werden aangevuld door observaties op het terrein en gesprekken met uitvoerenden en leidinggevenden. Op basis van die analyse formuleerde Prevent concrete aanbevelingen. De adviezen omvatten gerichte interventies, zoals verbeterde training, versterking van communicatiekanalen en de promotie van veiligheidsbewustzijn op alle niveaus.

Meer over de dienstverlening veiligheidscultuur