Verbale agressie op de werkvloer

Verbale agressie op de werkvloer is een serieus probleem dat veel werknemers treft. Uit onderzoek blijkt echter dat mannen vaker met verbaal geweld te maken krijgen dan vrouwen, en leidinggevenden meer dan niet-leidinggevenden.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 19/2023

Wat is verbale agressie?

Verbale agressie verwijst naar het gebruik van verbaal geweld of agressieve taal om anderen te intimideren, beledigen of bedreigen. Het kan zich voordoen op de werkvloer, waar medewerkers geconfronteerd kunnen worden met geroep, geschreeuw, beledigende opmerkingen of bedreigingen van collega's of leidinggevenden.

Het onderzoek

Uit een onderzoek van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat in 2022 18,8% van de medewerkers te maken kreeg met verbaal geweld op de werkvloer. Vooral geroep blijkt het vaakst te worden gerapporteerd. Liantis vroeg in 2022 aan 9.302 medewerkers of ze in het afgelopen jaar geconfronteerd waren met “verbale agressie op het werk in de vorm van geroep door collega’s of leidinggevenden”. Opvallend is dat vooral mannen en leidinggevenden hiermee te maken hadden. Liantis voerde dit onderzoek uit in het kader van psychosociaal welzijn op de werkvloer.

Verbale agressie treft meer mannen

Uit de gegevens van 2022 blijkt dat mannen vaker melding maken van geroep dan vrouwelijke collega's. Bij mannen bedroeg dit 23,1%, terwijl het bij vrouwen in datzelfde jaar 16% was. Een analyse van de langetermijngegevens laat zien dat het aantal mannen dat verbale agressie meldt sinds 2016 systematisch hoger ligt dan het aantal vrouwen dat hiermee wordt geconfronteerd. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals genderstereotypen en machtsdynamieken in professionele omgevingen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat het ervaren van verbaal geweld niet afhankelijk is van het geslacht van een persoon. Elke vorm van agressie op de werkvloer is onacceptabel en moet worden aangepakt, ongeacht het gender van de betrokkenen.

Verbale agressie treft meer leidinggevenden

Opvallend aan de bevindingen van Liantis is dat “mensen in leidinggevende functies vaker verbale agressie ervaren dan collega’s in niet-leidinggevende functies”. Het gaat hier om 26,3%. Dat lijkt misschien verwonderlijk, maar leidinggevenden bevinden zich vaker in conflictsituaties dan andere werknemers, bijvoorbeeld bij functionerings- of bemiddelende gesprekken.

Gedragscode

Liantis benadrukt het belang van een gedragscode en een cultuur waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken. Het artikel raadt aan om kalm te blijven in moeilijke situaties en eventueel een time-out te nemen.
Het is niet altijd makkelijk om kalm te blijven in situaties waarin verbale agressie voorkomt, maar iemand een ‘koekje van eigen deeg geven’ of reageren op agressie met meer agressie is zelden de oplossing. Het kan nuttig zijn om een time-out te nemen en later het gesprek rustig voort te zetten. Het melden van gevallen van verbale agressie bij de juiste kanalen binnen de organisatie is ook essentieel, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en het welzijn van alle werknemers te waarborgen.
Een gedoogbeleid kan schadelijk zijn voor het welzijn van alle werknemers in een organisatie. Werkplekken waar verbale agressie voorkomt of gedoogd wordt, kunnen een negatieve invloed hebben op de werksfeer, de productiviteit en het welzijn van werknemers.
Het aanpakken van verbale agressie op de werkvloer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Organisaties kunnen maatregelen nemen om verbale agressie te voorkomen, zoals het creëren van een cultuur van respect en open communicatie, het aanbieden van trainingen over conflictbeheersing en het implementeren van effectieve klachtenprocedures.

Bron: liantis.be

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.