Ventilatie en energiezuinigheid: welke oplossingen?

Om hun energiekosten te beperken, overwegen sommige bedrijven de aanvoer van verse lucht van buitenaf te verminderen. Het INRS (Institut national de recherche et de sécurité) herinnert eraan dat energiebesparingen niet ten koste mogen gaan van de collectieve bescherming van de werknemers. 
Onderwerpen:
©:
preventActua 09/2023
Geactualiseerd op:

Welke oplossingen?
Het is mogelijk verse lucht aan te voeren en tegelijkertijd de daarmee gepaard gaande kosten te beperken, zodat de luchtverversing die nodig is voor een gezonde werkomgeving niet in het gedrang komt. Aan de hand van de hieronder beschreven oplossingen kunnen bedrijven hun energie-uitgaven verminderen zonder de kwaliteit van de ventilatie en dus de collectieve bescherming van de werknemers aan te tasten.

De verdeling van het energieverbruik evalueren
Het is belangrijk na te gaan welke werkplekken, processen en gebouwen in het bedrijf de meeste energie verbruiken. Dat is een voorwaarde voor de opmaak van een relevant actieplan, zodat de onderneming de grootst mogelijke speelruimte krijgt om haar totale verbruik te verminderen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld vaststelt dat de verwarming van zijn gebouwen de grootste energievreter is, zou dat probleem prioritair moeten aanpakken.

De afstelling controleren
Om verspilling te voorkomen, moet men ook nagaan of de afstelling van de verwarmings-/ventilatie-/airconditioningsystemen (temperaturen, luchtdebieten, enz.) aangepast is aan de behoeften van de werknemers en overeenkomt met een optimale werking, d.w.z. met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven hun systemen correct afstellen om bijvoorbeeld te voorkomen dat de temperatuur binnen te hoog oploopt wanneer de buitentemperatuur laag is, of dat de bedrijfsruimten in de zomer te hard gekoeld worden. Het is dus niet de bedoeling om het thermische comfort van de gebruikers te verminderen of de luchtverversing terug te schroeven. 

Verontreinigende emissies in kaart brengen en aan de bron verminderen
Breng, indien dit nog niet gebeurd is, de bronnen van verontreinigende emissies in de werkruimte in kaart. Door die emissies te elimineren of te verminderen, is er minder behoefte aan technologische oplossingen (afvang, algemene ventilatie, zuivering, enz.), die over het algemeen duurder zijn qua investeringen, onderhoud en energie.

Het energieverbruik op lange termijn verminderen
De oplossingen die een bedrijf kan implementeren om zijn energiebehoeften te verminderen, zijn sterk afhankelijk van de ligging en de activiteit van het bedrijf. In functie van de installatie- en de energiekosten kunnen bedrijven dergelijke investeringen soms snel terugverdienen.

Voorbeelden van oplossingen om het energieverbruik in bedrijven te verminderen:
• Thermische isolatie van de gebouwen;
• Recuperatie van warmte afkomstig uit een ruimte of van een proces, of onttrokken door ventilatiesystemen (warmtewisselaars, mechanische ventilatie met dubbele luchtstroom);
• Gebruik van een hoogrendementswarmtepomp (aerothermie of geothermie);
• Installatie van zonnepanelen;
• Luchtvermenging in ruimtes met hoge plafonds.

De lucht op de werkplek gedeeltelijk recyclen
Bij gedeeltelijke recycling wordt de uit een werkruimte afgezogen lucht gezuiverd alvorens die opnieuw in dezelfde of een nabijgelegen ruimte aan te voeren. Voordelen van deze oplossing: een aanzienlijke beperking van het warmteverlies te wijten aan de luchtverversing, en een vermindering van het energieverbruik voor het afvangen van de verontreinigende stoffen en het verversen van de lucht die de ventilatiesystemen uit de ruimten halen.

Aanbevelingen
Een minimale luchtverversing is nog steeds vereist om warmte, vochtigheid, koolstofdioxide, geuren, vluchtige verbindingen (en eventueel radon) af te voeren, zelfs in ruimten waar er geen specifieke verontreiniging is.
Het blijft essentieel om de goede werking van de beschermingssystemen op te volgen. Het is belangrijk dat die systemen efficiënt blijven werken en dat de werknemers goed worden beschermd (preventief onderhoud, geïntegreerde sensoren met alarm bij storing en regelmatige controle van de referentiewaarden).

Bron: inrs.fr

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.