Pesten op het werk: aanpakken voor het escaleert

Een pestgeval waarbij de pester zelf een klacht indient tegen pesten: het gebeurt zelden. Hoe reageerde de werkgever? En hoe kan je pestgedrag zo snel mogelijk de kop indrukken?
Laatste wijziging:
©:
PreventFocus 9/2015

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.