Organisatie eerstehulpverlening

Als er een ongeval gebeurt of iemand onwel wordt, is het een kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Een goede eerstehulpverlening op het werk vereist het opstellen van procedures en het voorzien van personeel en de nodige middelen.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMemo in preventFocus 08/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.