Opgepast voor CO-vergiftiging

Informatie voor werknemers
Koolstofmonoxide, koolmonoxide of CO is een giftig gas dat vrijkomt bij een slechte of onvolledige verbranding. Inademing van hoge concentraties CO leidt tot acute vergiftiging, soms met dodelijke afloop. Langdurige blootstelling kan ook chronische gezondheidseffecten hebben zoals hoofdpijn en concentratieproblemen.
Geactualiseerd op:
©:
preventActio 09/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.