Nieuwe Europese lijst met indicatieve grenswaarden voor chemische stoffen

Op 1 februari 2017 verscheen een Europese richtlijn met indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Deze lijst bevat 31 stoffen. Het gaat enerzijds om gewijzigde grenswaarden en anderzijds om stoffen die voor het eerst op de lijst voorkomen. De Europese lidstaten moeten hun grenswaarden aanpassen aan deze lijst.
Laatste wijziging:
©:
PreventMail, PreventActua 04/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.