Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.
Geactualiseerd op:
©:
PreventFocus 6/2015

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.