Jaarverslag van de interne dienst

Het is de opdracht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om jaarlijks een verslag op te maken. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en van de arbeidsongevallen.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMemo (preventFocus 02/2021)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.