Interview met Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA – EU) focust twee jaar lang op het belang van de risicoanalyse ter preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. PreventFocus had een gesprek over het onderwerp met Jukka Takala, de directeur van het Europees agentschap.
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 2/2009

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.