IAO: richtlijnen voor het omgaan met biologische gevaren

Eind juni 2022 keurden de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/International Labour Organisation - ILO) en experts uit regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties een reeks richtlijnen goed voor het omgaan met biologische gevaren in de werkomgeving.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventMail 39/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.