Het vergrendelen van hoogspanningsinstallaties

Werken op of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties zònder de juiste vergrendelingsprocedure toe te passen is levensgevaarlijk. Het Lock Out/Tag Out principe voor werken aan elektrische installaties werd dan ook bij wet vastgelegd in het AREI aan de hand van de ‘Vitale 7’ procedures.
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
©:
PreventFocus 8/2013

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.