Gezondheidseffecten en arbeidstijden

Dat er verband is tussen het aspect arbeidstijden (lange werkuren, nacht- en ploegenwerk, uurroosters) wordt door weinigen betwist. Een aantal grote rampen kunnen bijvoorbeeld in hiermee verband gebracht worden. Een rapport brengt de gezondheidseffecten samen.
Gearchiveerd Info
Onderwerpen:
©:
Geactualiseerd op:

Rampen hebben vaak te maken met arbeidstijden

Wie een lijstje maakt van een aantal grote rampen kan al snel een verband leggen met aspecten die te maken hebben met arbeidstijden. Een aantal grote rampen zoals deze in Tsjernobyl, de golf van Mexico of Texas city gebeurden 's nachts, in ploegensystemen of na lange, ononderbroken werkdagen.

Ramp
Datum
Specifiek arbeidstijdenstelsel
Lange werkuren
Pauzes
 
 
Ploegen
Tijdens de nacht
Tijdens het weekend of op een feestdag
 
 
Seveso, Italië
10 juli 1976
X
 
Zaterdag
 
 
Harrisburg, USA
28 maart 1979
X
X
 
 
 
Bhopal, India
2/3 december 1984
X
X
Zondag/maandag
 
 
Pripyat, Oekraïene (Tsjernobyl)
26 april 1986
X
X
Zaterdag
 
 
Schweizerhalle, Zwitserland
1 november 1986
X
X
Zaterdag
 
 
Bligh Reef, USA
24 maart 1989
X
X
Goede vrijdag
 
 
Milford Haven
24 juli 1994
X
 
Zondag
 
 
Texas City, USA
23 maart 2005
 
 
 
12u shift
29 of meer ononderbroken werkdagen
Golf van Mexico (Deepwater Horizon)
20 april 2010
X
21u45
 
 
 

 

Lange werktijden

Uit de literatuur kan afgeleid worden dat lange werktijden nefast zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Een maximum van 8u per dag is aangeraden. Als er langer dan 8u gewerkt wordt neemt de kans op ongevallen toe.

 

Pauzes

Pauzes zijn aanbevolen om problemen zoals vermoeidheid, monotonie, een verminderde waakzaamheid tegen te gaan.

 

Specifieke arbeidsstelsels

Werken tijdens het weekend of  's nachts heeft een negatief effect op de veiligheid en gezondheid, zeker in combinatie met lange werktijden. Het toekennen van autonomie aan de werknemers om hun werktijden zelf te organiseren kan deze negatieve effecten tegengaan maar nooit volledig.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.