De veiligheid van afgezonderd tewerkgestelde werknemers

Iedere onderneming heeft wel een aantal arbeidsposten waar afgezonderd tewerkgestelde werknemers aan het werk zijn. Hun aantal neemt toe door de steeds verdergaande automatisering en informatisering. Bovendien worden hun taken steeds ingewikkelder. In Frankrijk heeft een van de nationale technische comités belast met het uitwerken van aanbevelingen voor de preventie van beroepsrisico’s, onlangs een nieuwe versie van raadgevingen voor afgezonderd werk gepubliceerd. Welke aspecten verdienen aandacht? En wat zijn de bepalingen in België?
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 1/2006

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.