De bouwproductenverordening en het op de markt brengen van elektrische kabels

Elektrische kabels of leidingen die in gebouwen verwerkt worden, vallen onder de bouwproductenverordening. Als gevolg daarvan worden deze kabels sinds juni 2016 voor hun brandgedrag ingedeeld op basis van EN 50575. Deze indeling is opgenomen in het AREI.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 02/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.