Checklist voor de telewerker

Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk en te zorgen voor gezonde werkomstandigheden voor de telewerker.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMemo (preventFocus 09/2020)

Risicoanalyse

Aangezien de wetgeving welzijn op het werk ook geldt voor telewerkers, moet telewerk onderdeel zijn van het dynamisch risicobeheersingssysteem en de risicoanalyse.
Aspecten die daarbij aandacht vereisen, zijn:

  • beeldschermwerk: opstelling van het scherm, kantoormeubilair, instelling van de stoel; - val- en struikelrisico’s: vloeren, trappen, losliggende kabels;
  • omgevingsfactoren: binnenlucht, verlichting, lawaai, temperatuur, tocht;
  • psychosociale aspecten: onduidelijkheden rol/functie, beperkte communicatie,
    isolement, contacten collega’s, bereikbaarheid, digitale vaardigheden, cybersecurity,
    cyberpesten, vervaging grens tussen werk en privé.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.