Arbeidstijd en verplaatsingstijd

De tijd van een verplaatsing van de woonplaats naar het werk is geen arbeidstijd, aangezien de werknemer op dat ogenblik niet ter beschikking van de werkgever staat. Hoewel de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat principe heeft gemilderd, speelt het criterium ‘wisselende werkplekken’ niettemin een belangrijke rol.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 06/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.