Afval: een op de vier stoffen niet REACH-conform

Uit een proefproject dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) via het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie heeft uitgevoerd, blijkt dat 23% van de uit afval teruggewonnen stoffen niet conform de REACH-verordening is.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventActua 01/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.