Werkomstandigheden Europese mannen en vrouwen

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound, ging aan de hand van de resultaten van de European Working Condition Survey (EWCS) in 2010 na wat de verschillen in arbeidsomstandigheden zijn tussen mannen en vrouwen. Aan de EWCS werkten in totaal 44.000 werknemers mee uit 34 Europese landen.

Slechts in 5 van de 20 beroepsgroepen waarin de meeste werknemers werken, kan de man-vrouwverhouding als evenwichtig worden beschouwd: voedselverwerkende beroepen, houtbewerkers en kleermakers; boekhoudkundige medewerkers; juristen, sociaal-culturele beroepen; bedrijfsspecialisten; en verleners van persoonlijke diensten.

Werkplekken vertonen een segregatie: werknemers werken vaak in werkomgevingen met medewerkers van hetzelfde geslacht, vooral vrouwen. Zelfs wanneer vrouwen en mannen in gemengde beroepen werken, zijn zij vaak werkzaam op werkplekken met medewerkers van hetzelfde geslacht.

Aantal gewerkte uren
Wanneer betaalde werkuren, de tijd besteed aan woon- en werkverkeer en onbetaalde werktijd worden opgeteld, werken vrouwen volgens de EWCS-gegevens gemiddeld 64 uur per week in vergelijking met de 53 gewerkte uren door mannen. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat vrouwen gemiddeld 26 uur en mannen 9 uur besteden aan zorgtaken. Mannen besteden gemiddeld meer tijd aan betaald werk: 41 uur in vergelijking met 34 uur bij vrouwen.

Deeltijds werk
In bepaalde beroepen waarin overwegend vrouwen werkzaam zijn, zoals verzorging, schoonmaken en persoonlijke dienstverlening, is het aandeel deeltijdwerk bijzonder hoog. Deeltijdwerk wordt echter vaak in beroepen aangetroffen waar werknemers vaak van voordelen worden uitgesloten en minder kans maken op promotie.

Loon en arbeidskwaliteit
Het maandloon van mannen is in elk beroep hoger maar de verschillen zijn groter bij witteboordenberoepen waarin overwegend mannen werkzaam zijn.
Vrouwen zijn vaak meer tevreden over de kwaliteit van hun baan dan mannen. Interessant is dat bij mannen de arbeidstijdkwaliteit bijzonder laag is voor mannen die onder een mannelijke baas werken, terwijl de arbeidstijdkwaliteit voor vrouwen nagenoeg gelijk blijft, ongeacht het geslacht van hun leidinggevende.

Welbevinden
Het welbevinden van mannen is, gemiddeld genomen, aanzienlijk hoger dan dat van vrouwen. Deze genderkloof bestaat in verschillende sectoren en bij de meeste beroepsgroepen. Alleen in de dienstensector en bij winkel- en verkoopwerk is het welzijnsniveau van vrouwen ongeveer gelijk aan dat van mannen. De studie toont ook duidelijk aan dat het welzijnsniveau van vrouwen die de arbeidsmarkt verlaten hebben, lager is dan dat van vrouwen die op de arbeidsmarkt blijven.

Eurofound, Vrouwen, mannen en arbeidsomstandigheden in Europa

: PreventActua, PreventMail 20/2013