De werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op de werkvloer

Ieder jaar wordt op 28 april de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk gehouden. De meeste bedrijven laten deze dag onopgemerkt voorbijgaan, maar sommigen grijpen dit moment aan om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is onder andere het geval bij ArcelorMittal Gent, waar kosten noch moeite bespaard worden om van 28 april een groots evenement te maken.

Alle vestigingen
'Overal ter wereld besteden de vestigingen van ArcelorMittal op 28 april aandacht aan veiligheid en welzijn op het werk’, vertelt Geert Steyaert, die de activiteiten in de Gentse afdeling in goede banen leidt. ‘Sinds 2006 zijn we daarmee bezig. We organiseren een twintigtal activiteiten rond een zestal thema’s. Het hoofdthema van dit jaar is ‘Veiligheid: van prioriteit naar kernwaarde’. De prioriteiten van een bedrijf kunnen immers verschuiven, terwijl de kernwaarden steeds behouden blijven. Daarom willen we duidelijk maken dat veiligheid voor ons een absolute kernwaarde is’.

Thema’s
De thema’s voor 2011 zijn: (Veiligheid) Algemeen, Gezondheid, Veiligheid in fabriek, Contractanten, Noodplan & Brandpreventie, Verkeersveiligheid en Veiligheid thuis.Rond ieder thema worden verschillende acties georganiseerd.
De thema’s zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de noden van de staalproductie. Zo worden bijvoorbeeld opleidingen gegeven rond het ademhalingsmasker, rond het opstellen van risicoanalyses en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Allemaal zaken die op de werkvloer goed van pas kunnen komen.
ArcelorMittal controleert ook regelmatig over de werknemers de verkeersregels respecteren op het bedrijfsterrein (o.a. door middel van snelheidscontroles). Daaruit bleek dat veel werknemers geen gordel dragen wanneer ze met de wagen over het bedrijventerrein rijden. Op 28 april wordt daarom ook extra aandacht besteed aan de gordeldracht en aan verkeersveiligheid. Verder mogen thema’s als stress, ergonomie, brandpreventie en blusmiddelen uiteraard ook niet ontbreken.
Ook het aspect gezondheid komt aan bod: diëtisten geven uitleg over gezonde voeding, de fit-o-meter op het bedrijfsterrein wordt voorgesteld en alle werknemers krijgen een gratis stuk fruit. 

Iedereen doet mee
‘We trachten om iedereen deel te laten nemen aan deze dag’, vertelt Steyaert. ‘We werken op 28 april zoals tijdens een zondagshift, met een fel verminderde bezetting in de hoogovens. We proberen het werk zo te regelen dat iedereen slechts enkele uren moet werken en de rest van de dag kan besteden aan de activiteiten in verband met veiligheid en gezondheid op het werk. We verplichten echter niemand om mee te doen. Wie geen zin heeft en liever gewoon zijn job doet, die mag dat. We hebben liever 10 gemotiveerde deelnemers dan 100 mensen die er tegen hun zin zitten’. Natuurlijk kan niet iedereen alle activiteiten bijwonen. Geert Steyaert: ‘Daarom werken we met voorinschrijvingen. We merken ieder jaar dat sommige activiteiten heel populair zijn en razendsnel volzet zijn. Onder andere het thema ‘levensreddende handelingen’ scoort elk jaar erg goed. We zien dat heel veel werknemers geïnteresseerd zijn om deze reanimatieoefeningen onder de knie te krijgen’.

Contractanten
De activiteiten op 28 april zijn niet alleen bestemd voor de 5.000 eigen werknemers. Ook de contractanten die voor ArceloMittal werken, worden erbij betrokken. Iedereen die tijdens die dag aanwezig is, wordt gevraagd om deel te nemen aan de activiteiten en al de contractanten die regelmatig op de site van ArcelorMittal Gent werken, krijgen de opdracht om hun veiligheidsplan na te kijken en zo nodig te updaten. Daarnaast moeten de contractanten deze dag ook aangrijpen om het veiligheidsplan uit te leggen aan hun werknemers, of hun kennis ervan op te frissen. 

: PreventActua 08/2011