Contracteranto

Europees onderzoeksproject dat voor een aantal sectoren de belangrijkste veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart brengt en vertaalt naar een aantal Europese talen.

In verschillende sectoren waar gewerkt wordt met contractors blijkt de communicatie niet steeds zonder problemen te verlopen. Vreemde werknemers verstaan vaak de instructies niet omdat ze de taal niet spreken. Contracteranto is een Europees onderzoeksproject dat voor een aantal sectoren de belangrijkste veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart brengt en deze vertaalt naar een aantal Europese talen.

Het project richt zich op communicatie tussen de lokale werknemers (en de preventiediensten) en hun tijdelijke anderstalige collega's. De risicovolle functies en de veiligheidsgerelateerde begrippen uit de sectoren bouw, gezondheidszorg, staalnijverheid en de chemische sector worden geïnventariseerd en vertaald in het Nederlands, Frans, Engels, Bulgaars, Turks, Spaans en Portugees.

De Belgische partners in de ontwikkeling van het project zijn APDEU (projectontwikkeling), NAVB Constuctiv (bouw), Prevent (zorg), VIBNA (chemie) en ArcelorMittal (staal). Daarnaast is Preventie en Interim betrokken partij in de verspreiding, net als BIA (BG), POINT (TR), SPI (PT), AGIFODENT (ES), die eveneens instaan voor de vertaling. IT partner is Epyc (B).

Het project loopt over twee jaar (2011-2013) en wordt gefinancierd in de Leonardo da Vinci budgetlijn van de Europese Commissie.

www.contracteranto.com