Arbeidsrechtbanken en arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard

Arbeidsrechtbanken zijn ook bevoegd voor geschillen rond arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest 144/2011 van 22 september 2011 geconcludeerd dat artikel 579, 1° van het gerechtelijk wetboek de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de Grondwet schendt.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua 22/2011