Apps voor preventiemedewerkers: nuttig?

Het Nederlandse A&O-fonds Provincies onderzocht in de loop van 2014 of apps en digitale instrumenten een meerwaarde kunnen bieden voor preventiemedewerkers. De onderzoekers concluderen dat apps een nuttige aanvulling kunnen zijn op de bestaande hulpmiddelen, mits de gebruiker rekening houdt met enkele aandachtspunten. 

Het onderzoek
Tegenwoordig zijn heel wat apps beschikbaar voor smartphones en tablets. Verschillende apps richten zich specifiek naar preventiemedewerkers. Het A&O-fonds Provincies, een platform voor innovatie en kennisdeling, ging na in hoeverre deze apps bruikbaar zijn voor de preventiemedewerkers en of ze een toegevoegde waarde bieden.
In het kader van dit onderzoek werden de apps uitgetest door de arbo-coördinatoren op tablets met aanraakschermen. De proefpersonen deelden vervolgens hun bevindingen mee, niet alleen over de werking en de kwaliteit van de app, maar ook over de ergonomische ervaringen met de tablet. Iedere app werd gedurende een kwartaal getest, zodat de testpersonen nadien een grondig oordeel konden vellen.
In totaal werden 21 apps getest, 5 arbo-instrumenten en 7 websites. Deze digitale tools behandelen een uitgebreid waaier aan risico’s.

Gebruik van tablet
De proefpersonen reageerden heel positief over het gebruik van de tablet. Ze waren van mening dat dit hen een aantal belangrijke voordelen opleverde: de mogelijkheid om naar mensen toe te stappen en hen documenten of (voorlichtings-) filmpjes te laten zien, ter plaatse risicoanalyses op te maken, direct een gespreksverslag maken en mailen,… Doordat dit meteen gebeurde, en vaak op de plaats van het risico zelf, kwamen de boodschappen beter over en was de impact groter.
Anderzijds uitten verschillende preventiemedewerkers ook hun ongerustheid over het feit dat het moeilijk was om na te gaan hoe betrouwbaar de resultaten van een app waren, en dat het vaak onmogelijk was om bijkomende info te krijgen om de verkregen resultaten te duiden. Ook het feit dat veel apps enkel in het Engels beschikbaar waren, bleek voor sommigen een struikelblok.

De apps zelf
De apps waren qua vormgeving, bruikbaarheid en professionaliteit zeer verschillend. Sommige apps waren overduidelijk gratis (reclame), terwijl andere speciaal ontworpen waren voor professionele gebruikers. Dat bleek bijvoorbeeld uit de inhoudelijke kennis die vereist was om de app te kunnen gebruiken en om de resultaten te kunnen interpreteren.
Er was niet één app die er echt tussenuit sprong. Over het algemeen waren de proefpersonen tevreden over de geteste apps. Ook bleken de beschikbare apps een groot de deel van de noden van de preventiemedewerkers te dekken.
De resultaten tonen duidelijk aan dat het gebruik van apps nog niet ingeburgerd is in het dagelijks werk van de Nederlandse preventiemedewerkers.

De top-3 van de handigste apps volgens de deelnemers

App

Toelichting

Doelgroep

Doel/nut

Appcident

Via deze app kunnen onveilige situaties, storingen, gebreken etc. in de werk- of woonomgeving vastgelegd en beschreven worden in een overzichtelijk rapport. Dat kan vervolgens per email verzonden worden

Werknemers/Preventiemedewerkers

Melden van incidenten, onveilige situaties op een makkelijke manier. Dit kan de meldingsdrempel verlagen en geeft input over veiligheid op de werkplek.

Db meterpro/ Safenoise

Meten van het geluidsniveau in dB(A). Indicatief.

Preventiemedewerkers

Deze apps zijn bestemd voor voorlichting/bewustwording van het risico van te hoge geluidsniveaus.

Ergominder

ErgoMinder herinnert werknemers eraan om regelmatig micropauzes te nemen en geeft handige tips voor rek- en strekoefeningen.

Werknemers

Kan klachten en MSA voorkomen.

 

Bedenkingen
De onderzoekers wijzer erop dat het bij het gebruik van de apps erg belangrijk is dat de betrouwbaarheid en herkomst van de app bekend is. Uit onderzoek blijkt immers dat veel gebruikers niet letten op de autoriteit/betrouwbaarheid van de app-ontwikkelaar. Dit houdt uiteraard risico’s in. Hoe betrouwbaar is een uitkomst van een geluidsmeting als de app niet gekalibreerd is? En wat is de waarde van een analyse die gebaseerd is op de Amerikaanse regelgeving en niet die van ons?
Anderzijds moet de preventiemedewerker over de benodigde expertise beschikken om de app correct te kunnen gebruiken en de resultaten te kunnen interpreteren. Voor de apps waarbij bijvoorbeeld geluid- en klimaatmetingen gedaan kunnen worden of een maximaal tilgewicht berekend kan worden, is voorkennis vereist. Niet alleen om de resultaten op een correcte manier te kunnen interpreteren, maar ook om de metingen juist uit te voeren.

Wat met ergonomie?
De deelnemers aan het onderzoek hadden geen klachten over ergonomische problemen als gevolg van het gebruik van de tablet. De helft van de deelnemende preventiemedewerkers werkte meer dan 5 dagen per week met de tablet. De helft werkte er gemiddeld 1 á 2 uur per dag mee.
De houding waarin men met de tablet werkte, was meestal met behulp van een houder, rechtopstaand op een tafel.
Wanneer er wel klachten waren, dan ging het om klachten in bovenrug, nek, schouder en armen. Meestal gaf men een verkeerde houding (nek teveel gebogen) hiervoor als reden aan. Als het werk met de iPad stopte, verdwenen ook de klachten nagenoeg geheel.

: PreventActua 12/2015