producten

Affiches - Risicoanalyse

Drie affiches over risico-analyse. Op welke wijze kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het opsporen en voorkomen van risico's. Goed observeren en kijken, een inschatting maken en problemen signaleren.

Combinatie notitieboekje en risicometer: voordelige prijzen

Draagt u veiligheid binnen uw onderneming hoog in het vaandel?

Bent u bekommerd om het welzijn van uw werknemers?

E-learning voor telewerkers

Bent u op zoek naar informatie en opleiding van uw telewerkers? Deze e-learning biedt een vlotte en toegankelijke manier om iedereen te informeren over telewerk en welzijn op het werk.

Videocursus - Basis elektrische veiligheid

Deze videocursus (E-learning) legt uit hoe elektriciteit werkt, wat de risico's zijn en welke preventiemaatregelen je kan nemen om jezelf te beschermen.

Videocursus - Besloten ruimten

Deze videocursus (E-learning) legt uit wat de risico's van het werken in besloten ruimten zijn en welke preventiemaatregelen nodig zijn. De E-learning cursus gaat o.m. in op de werkvergunning en reddingsprocedures. Ook de risico's zoals een giftige of zuurstofarme atmosfeer worden uitgebreid beschreven.

Videocursus - Lawaai en gehoorbescherming

Deze videocursus (E-learning) legt uit wat de risico's van lawaai en wat je moet doen om het gehoor te beschermen.

Videocursus - Ergonomische principes voor het kantoor

Deze videocursus (E-learning) gaat in op de ergonomische principes die je kan toepassen bij de inrichting van een beeldschermwerkplek.

Videocursus - Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk

Deze videocursus (E-learing) gaat in op verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk, m.n. pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk

Videocursus - Voedselveiligheid

Goede voedselveiligheidspraktijken zijn essentieel in een succesvol voedingsbedrijf. Deze videocursus (E-learning) licht de procedures toe die nodig zijn om de voedselveiligheid te vrijwaren.

Videocursus - Ouderenzorg – veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

Deze videocursus (E-learning) behandelt de specifieke risico’s die gepaard gaan met het werken in een rust- en verzorgingstehuis.