Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - Oktober 2023

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau A conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een coördinator niveau A mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen.

Inhoud

Het programma is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.

Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats
  • het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. De opleiding focust op het samenstellen van de vereiste coördinatieinstrumenten, dit wordt aangeleerd aan de hand van één geïntegreerde oefening met tal van voorbeelden en praktijkcases.

De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen. PreventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.

Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 150 uur aangeboden in 21 contactdagen. Voor wie reeds het getuigschrift niveau B bezit omvat het lesprogramma ongeveer 70u.

Toelatingsvoorwaarden

 

Een diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type.

Wie reeds het getuigschrift van veiligheidscoördinator niveau B bezit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor niveau A kan vrijgesteld worden van het volgen van de lessen niveau B of mits zelfstudie deelnemen aan het specifieke examen tot veiligheidscoördinator A. U neemt best contact op met de coördinator.

Praktisch

 

De opleiding start op woensdag 25/10/23 tot eind maart 2023, wekelijks op woensdag. De lessen gaan door van 9.00 tot 16.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan deels op locatie door (Leuven) en deels online.

Eindevaluatie

 

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject. Het onderwerp wordt bepaald via blinde keuze.

Mits succesvolle proeven ontvangt u een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Prijs

 

3.190,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie. 

Voor wie reeds het getuigschrift B bezit bedraagt de prijs 1.600,00 € (excl. 21% BTW).

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement met online wetteksten mbt preventie.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

Details opleiding
25/10/2023 - 27/03/2024
Cursus code: 
VCA-Wo-2310
Cursus domein: 
Veiligheidscoördinatie
Prijs alles inbegrepen: 
3.190€ (excl BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven