Opleiding Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - november 2022

De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscordinator niveau A  en niveau B, de module voor preventieadviseurs  het specifiek examen.

Inhoud

Het programma is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.
Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats
  • het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.

Het eerste deel van de opleiding (80u) hebben de cursisten niveau A en niveau B samen les. Voor de cursisten niveau A wordt nadien aan de hand van werfbezoeken en een groepsopdracht met klassikale bespreking de taak van de veiligheidscoördinator niveau A uitgediept.

De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen. preventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.


Praktisch

De opleiding start op woensdag 30 november 2022 en loopt tot 30 mei 2023, wekelijks op woensdag. De lessen gaan door van 9u tot 16.30 uur.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan deels op locatie (Leuven) en deels online door.


Eindevaluatie

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject.

Mits succesvolle evaluatie ontvangt u een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2023.


Reglementaire invullingen

Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 80 uur.


Prijs en Facturatie

2.100,00 € (excl. BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffiepauze, eindevaluatie en feestelijke proclamatie. U heeft ook toegang tot de PreventLex online tool www.preventlex.be met integrale teksten van wetgeving en verklarende nota's (waarde 1.095 euro) en de Prevent site met online artikelen mbt risicoanalyse en preventiemaatregelen (waarde 695 euro).

De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

Details opleiding
30/11/2022 - 31/05/2023
Cursus code: 
VCB-Di-2211
Cursus domein: 
Veiligheidscoördinatie
Prijs alles inbegrepen: 
2.100 € excl BTW
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Op locatie en online